نوروفیدبک چیست ؟

نوروفیدبک چیست؟ نوروفیدبک ورزش مغز است. این روش با عنوان بیوفیدبک EEG یا نوروتراپی نیز شناخته می شود و بر پایه فعالیت الکتریکی مغز، انسفالوگرام یا نوارمغز EEG است.

با استفاده از بازخورد کامپیوتری، مغز یاد می گیرد، امواج مغزی به خصوصی را که برای عملکرد بهتر مفید است، افزایش یا کاهش دهد.

ما فعالیت مغزی را به شما نشان می دهیم و کمک می کنیم با تغییر به سمت وضعیت ذهنی مناسب تر و پایدارتر، آن را تغییر دهید.

با گذشت زمان، نتیجه، مغزی سالم تر و منظم تر است. نوروفیدبک با تنظیم شخصی مرتبط است.

این تکنیک قدرتمند و بر پایه مغز، بیش از 30 سال با موفقیت به افراد سرتاسر جهان کمک کرده است.

نوروفیدبک چگونه انجام می شود؟

حسگرهایی با چسب EEG به جمجمه متصل می شوند و امواج مغزی را دریافت می کنند.

فرآیند، بدون درد است و شامل اعمال ولتاژ یا جریان به مغز نیست، بنابراین کاملا غیر تهاجمی است.

فرکانس های EEG ثبت شده به نوارهایی تقسیم شده است که روی صفحه کامپیوتر، به شکل یک بازی ویدئویی یا تصاویر ویدئویی دیگر نمایش داده می شوند.

در طول نوروفیدبک، فرد، با استفاده از مغز خود، بازی ویدئویی را انجام خواهد داد تا به وضعیت ذهنی برسد که در آن، موج مغزی مطلوب، به دست آمده است.

با رسیدن به موج مغزی مطلوب، مغز، پاداش داده می شود و می آموزد که خودش را به سطح اجرایی مطلوب تری هدایت کند.

آیا نوروفیدبک می تواند به همراه دارو یا درمان های دیگر به کار رود؟

نوروفیدبک، روش های درمانی دیگر را کامل می کند و به آن ها کمک می کند موثرتر باشند.

در صورتی که فرد، دارو مصرف می کند، مهم است که با پزشک خود مطرح کند. زمانی که نوروفیدبک، نوار مغز EEG را تغییر می دهد، لازم است در داروها تغییری ایجاد شود.

نوروفیدبک به چه مشکلانی می تواند کمک کند؟

نوروفیدبک می تواند برای حل مشکلات مربوط به موارد زیر به کار رود، اما محدود به این موارد نیست:

بیشتر بخوانید: فیزیوتراپی برای ریکاوری پس از سکته

کلینیک چند تخصصی یادمان تست نوار مغز زیر نظر پزشک مغز و اعصاب کلینیک، دکتر بابک جلالیان انجام می شود و در بخش فیزیوتراپی بیمار می تواند پس از آسیب های مغزی و پس از دریافت توصیه های لازم از پزشک مغز و اعصاب از انواع خدامت فیزیوتراپی برای بازآموزی مغز استفاده کند.

شماره های تماس کلینیک یادمان: 02188088541 – 02188074196

آدرس و اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی یادمان