فیزیوتراپی با بیمه در تهران 1400

فیزیوتراپی با بیمه چگونه انجام می شود؟

در صورتی که تمایل دارید از بیمه خود برای خدمات فیزیوتراپی استفاده کنید در ابتدا از اینکه بیمه تکمیلی شما خدمات فیزیوتراپی را تحت پوشش می دهد مطمئن شوید.

بیمه های تکمیلی مختلف قوانین مختلفی برای پذیرش بیمار در نظر می گیرند

در برخی بیمه های تکمیلی مانند بیمه “ما” و بیمه “آسیا” شما خودتان باید با ارائه نسخه پزشک به سازمان بیمه گر، معرفی نامه را از شرکت بیمه دریافت نمایید و سپس با در دست داشتن معرفی نامه به مرکز فیزیوتراپی طرف قرار داد با بیمه مورد نظر مراجعه کنید.

البته باید مرکز فیزیوتراپی خود را قبل از دریافت معرفی نامه انتخاب نمایید، چرا که معرفی نامه خطاب به مرکز مورد نظر صادر خواهد شد.

برخی دیگر از بیمه های تکمیلی مانند بیمه کمک رسان ایران(S.O.S)، بیمه دانا و بیمه کار آفرین، داشتن نسخه و کارت شناسایی و مراجعه به مرکز فیزیوتراپی طرف قرار داد بیمه کافی است.

با ارائه مدارک، مسئولین مرکز فیزیوتراپی به صورت اینترنتی معرفینامه شما را دریافت خواهند نمود

هر سازمان بیمه گر، برای فرد بیمه شونده مبلغی را برای خدمات فیزیوتراپی در نظر می گیرد. به فرض مثال، بیمه آتیه سازان حافظ برای یک فرد در هر سال فقط مبلغ 400 هزار تومان را پرداخت می نماید و برای فرد دیگری مبلغ یک میلیون تومان در سال را برای خدمات فیزیوتراپی متعهد می شود.

حال اگر هزینه فیزیوتراپی شما عزیزان از سقف بیمه تان کمتر باشد ( مثلا سقف بیمه شما یک میلیون تومان است ولی هزینه ده جلسه فیزیوتراپی شما 700 هزار تومان می شود) میزان هزینه پرداختی شما به کلینیک فیزیوتراپی بین 0 تا سی درصد از کل هزینه ها خواهد بود و مابقی را بیمه تکمیلی پرداخت خواهد نمود.

نکات قابل توجه

1) در اکثر بیمه های تکمیلی لیزر پر توان و مگنت تراپی به عنوان خدمات مستقل تلقی  می شوند، لذا برای استفاده از این خدمات شما نیازمند نسخه مجزا برای هر کدام هستید.

2) در انتهای هر جلسه حتما برگه مربوط به حضورتان در جلسات فیزیوتراپی را امضا نمایید.

3) در صورتی که مرکز فیزیوتراپی که شما در آنجا خدمات را دریافت کرده اید با بیمه شما قرارداد ندارد، در انتهای جلسات گواهی جلساتتان را دریافت کرده و همراه با اصل نسخه به بیمه خود تحویل دهید تا هزینه را از سازمان بیمه گر مکمل خود دریافت نمایید.

4) تعداد عضو های مجاز برای هر جلسه فیزیوتراپی دو عضو است و در صورتی که شما به دریافت خدمات بیشتر از دو عضو را نیاز داشتید، حتما باید مدارکی مبنی بر وجود مشکل در سایر نواحی ها را به سازمان بیمه گر خود ارائه دهید تا بیمه این مساله را تایید نماید.

بیمه چه خدماتی از فیزیوتراپی را تحت پوشش قرار می دهد؟

بیمه های پایه مانند بیمه تامین اجتماعی فقط فیزیوتراپی ساده یک عضو، دو عضو، سه عضو و چهار عضو را تقبل می کند و سایر خدمات مستقل فیزیوتراپی مانند لیزر کم توان و پر توان، مگنت، شاک ویو و سایر خدمات را تحت پوشش قرار نمی دهد اما بیمه های تکمیلی اکثر خدمات فیزیوتراپی را با قوانین خاص تقبل می کنند.

به عنوان مثال هزینه لیزر پر توان را در صورتی که نسخه مجزا داشته باشد، به صورت جلسات جداگانه از فیزیوتراپی انجام شود و همچنین کارشناس بیمه این موضوع را تایید کرده باشد را پرداخت می نماید.

البته نوع بیمه تکمیلی بسیار مهم است. اینکه بیمه شما تمام خدمات را پوشش می دهد یا خیر به نوع قرار داد و شرکت بیمه گر شما وابسته است و نکاتی که در این بخش ذکر شده مربوط به اکثر بیمه ها می باشد نه تمام آنها.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه بانک کشاورزی

فیزیوتراپی طرف قرار با بیمه بانک کشاورزی

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه بانک کشاورزی گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه بانک کارآفرین

فیزیوتراپی طرف قرار با بیمه بانک کارآفرین

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه کارآفرین، گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه کمک رسان SOS

فیزیوتراپی طرف قرار با بیمه کمک رسان SOS

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه کمک رسان (S.O.S)، گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه ما

فیزیوتراپی طرف قرار با بیمه ما

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه ما گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه سرمد

فیزیوتراپی طرف قرار با بیمه سرمد

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه سرمد گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه دانا

فیزیوتراپی طرف قرار با بیمه دانا

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه دانا گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه بانک توسعه صادرات

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه بانک توسعه صادرات گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه سینا

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه بانک سینا گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه آسیا

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه آسیا گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه سامان

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه سامان گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه نوین

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه نوین گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه پارسیان

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه پارسیان گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه تجارت نو

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه تجارت نو گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه رازی

razi

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه رازی گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه کانون وکلای دادگستری

kanoon vakala

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه کانون وکلای دادگستری گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه بانک سپه

Sepah

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه بانک سپه گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه ملت

mellatمرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه ملت گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه بانک مرکزی

مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با انعقاد قرارداد با بیمه بانک مرکزی گام کوچکی در جهت رفاه حال بیماران عزیز برداشته است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کلینیک ما تماس بگیرید