دیسک کمر چیست؟

فتق دیسک ممکن است در ناحیه گردن، پشت یا کمر ایجاد شود.

اگر فتق در ناحیه گردن باشد، بیمار دچار درد در ناحیه گردن و شانه و بازو می شود.

اگر فشار روی نخاع زیاد باشد، بیمار علایمی نظیر گزگز و مورمور، بی حسی و سرد یا گرم شدن در دست و پا را احساس می کند.

همچنین ممکن است ضعف و درد در ناحیه ساعد، کف دست و انگشتان بروز کند.

 

بیماری که دچار دیسک کمر است نمی تواند به راحتی خم شود.

همچنین به هنگام خم شدن احساس می کند که رگی در پشت زانویش دچار کشیدگی می شود.

در بیماری دیسک کمر، سرفه کردن باعث تشدید دردِ بیمار می شود.

گاهی بیماران فقط از وجود گزگز و مورمور و یا ضعف و درد در ناحیه ساق، مچ یا انگشتان پای خود شاکی هستند.

این بیماران در ناحیه کمر اصلاً احساس درد نمی کنند. برای بیشتر این بیماران پذیرش اینکه مشکلات آنها به علت وجود بیماری در ناحیه کمر است، غیر قابل باور است.