آرشیو برچسب: گیرافتادگی پا

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "گیرافتادگی پا"
هیچ تصویری یافت نشد

گیر افتادگی خلفی مچ پا

گیر افتادگی خلفی مچ پا ، نتیجه ی گیر کردن بافت موجود در پشت مچ، بین استخوان پاشنه و ...