آرشیو برچسب: شکستگی انگشت

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "شکستگی انگشت"
هیچ تصویری یافت نشد

شکستگی انگشت دست

شکستگی انگشت دست، شکستگی استخوان در یک انگشت دست است. هر انگشت دست از سه استخوان تش...