آرشیو برچسب: سندروم دکرون

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "سندروم دکرون"
هیچ تصویری یافت نشد

فیزیوتراپی سندروم دکرون

سندروم دکرون (de Quervain’s Tenosynovitis)  درد بخشی از مچ دست در سمت انگشت شست و بالای قسمتی که...