آرشیو برچسب: انگشت چکشی

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "انگشت چکشی"
هیچ تصویری یافت نشد

انگشت چکشی

انگشت چکشی ، ناهنجاری است که در آن فرد نمی تواند نوک انگشت دست خود را راست کند. انگش...