آرشیو برچسب: انگشت ماشه ای

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "انگشت ماشه ای"
هیچ تصویری یافت نشد

انگشت ماشه ای

انگشت ماشه ای، عارضه ای است که باعث می شود انگشت دست یا شست در هنگام خم شدن، گیر کند ...