کلینیک توانبخشی غرب تهران

توانبخشی چیست؟ توانبخشی به افرادی که به علت بیماری یا آسیب دیدگی توانایی انجام امور شخصی و کاری خود را ندارند کمک می ‌کند.

برنامه توانبخشی با توجه به شرایط بیمار و نیازهای خاص او طراحی می شود تا از میزان وابستگی به دیگران بکاهد.

معمولاً پزشک درخواست توان بخشی پس از آسیب دیدگی یا بیماری را می دهد تا شرایط بیمار بهبود یابد.

در برخی موارد توان بخشی از بیمارستان آغاز می شود و تا مدتی پس از آن باید ادامه یابد.

تعداد جلسات مورد نیاز و نوع خدمات درمانی با توجه به شرایط بیمار مشخص می شود.

توانبخشی در برخی از بیماران کوتاه‌ مدت و در برخی دیگر بلند مدت است تا نتیجه مطلوب به دست بیاید.

برخی از اهداف توان بخشی پس از بیماری یا آسیب دیدگی به شرح زیر است:

 • حفظ و بهبود توانایی جسمانی بیمار
 • بهینه سازی محل کار و محیط زندگی
 • کمک به بیمار برای اتمام تحصیلات
 • بازگشت به محل کار
 • پذیرش شرایط ایجاد شده به علت بیماری یا آسیب دیدگی و سازگاری با آن

برخی از معیارهای توانبخشی که از این اهداف حمایت می کنند عبارتند از:

 • توان بخشی روانی
 • آموزش به بیمار
 • توان بخشی شغلی و ادغام شدن با محیط کار
 • ارائه دوره های توان بخشی
 • ارائه دوره های آموزش به بیماران مبتلا به بیماری های خاص
 • استفاده از روش های درمانی متعدد برای بهبود بیماری

برنامه توانبخشی چگونه ارائه می شود؟

توانبخشی

خدمات توانبخشی در مراکز متعددی ارائه می شود و بیمار باید به مراکز حامی بیماران ناتوان جسمی، مراکز توانبخشی و درمانگران مراکز خصوصی مراکز کند.

بیمار باید به مراکز درمانی، سازمان ها و نهادهای ارائه دهنده خدمات توان بخشی مراجعه کند.

خدمات توان بخشی در سطح کشوری و منطقه ارائه می‌ شوند تا همه بیماران از مزایای آن بهره مند شوند.

امکان ارائه این خدمات در منزل یا محیط کار نیز وجود دارد.

بیمار باید با پزشک خود در این رابطه صحبت کند تا مراکز معتبر برای ارائه خدمات توان بخشی تخصصی را به معرفی نماید.

ارائه خدمات توانبخشی توسط سایر مراکز درمانی

خدمات توانبخشی توسط مراکز عمومی از قبیل بیمارستان ها، مراکز کاردرمانی و مراکز حامی افراد ناتوان ارائه می شود.

خدمات توانبخشی با تحمیل هزینه همراه است و بیمار باید در این رابطه با پزشک خود صحبت کند.

برخی از بیماران به توان بخشی شغلی نیاز دارند و باید در خصوص نوع توان بخشی مورد نیاز خود با پزشک شان مشورت نمایند.

تعدادی از بیمه ها هزینه های حاصل از توانبخشی ناشی از تصادفات یا آسیب دیدگی های شغلی را پوشش می دهند.

بیشتر بخوانید: تفاوت فیزیوتراپی و کاردرمانی

شماره های تماس کلینیک فیزیوتراپی یادمان : 02188088541 / 02188074196

کلینیک فیزیوتراپی غرب تهران