کلینیک فیزیوتراپی یادمان

کلینیک فیزیوتراپی در غرب تهران ، شهرک غرب ، ارائه خدمات فیزیوتراپی حرفه ای

صفحه اصلی Team حدیث گودرزی

کارشناس ارشد کاردرمانی، مسئول بخش کاردرمانی بیماران نورولوژیک یادمان