آرشیو ماهانه: فروردین 1400

صفحه اصلی 1400 فروردین
هیچ تصویری یافت نشد

فیزیوتراپی خار پاشنه

ازجراحی برداشتن خار پاشنه برای درمان پلانتار فاشیاتیس و خار پاشنه استفاده می شود. ...

هیچ تصویری یافت نشد

درمان اسپاسم پایین کمر

اسپاسم پایین کمر می تواند از کمی آزار دهنده تا بسیار دردناک باشد. تنش، گرفتگی و انق...

هیچ تصویری یافت نشد

فیزیوتراپی فتق دیسک کمر

 در صورت بروز فتق دیسک کمر چگونه از جراحی جلو گیری کنیم؟  اگر برای تان تشخیص فت...