عوارض فیزیوتراپی

فیزیوتراپی در صورتی که زیر نظر کارشناس مربوطه انجام شود، هیچ گونه عوارضی نخواهد داشت.

از آنجایی که در فیزیوتراپی از هیچ گونه دارو و یا روش تهاجمی استفاده نمی شود، عوارضی هم در انتظار بیمار نخواهد بود.

لازم به ذکر است که دستگاه های الکتروتراپی که در فیزیوتراپی استفاده می شوند، دارای درجه ولتاژ و فرکانس هستند، در صورتی که فرد غیر کارشناس از دستگاه استفاده کند و در تعیین شدت ولتاژ یا فرکانس دچار خطا شود، این خطا میتواند منجربه کجی عضله، افتادگی آن و یا افزایش درد شود.

خواهشمندیم در انتخاب مرکز درمانی خود، نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهید.

با فواید فیزیوتراپی بیشتر آشنا شوید